Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Tin tức dịch vụ HC công Tin tức dịch vụ HC công

​​TienGiangS là một thành phần của dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Tiền Giang. Đây là công cụ giúp người dân phản ánh các vấn đề bất cập trong đời sống xã hội như: môi trường, mỹ quan đô thị, an ninh trật tự, y tế, hạ tầng và giao thông công cộng, giá cả thị trường và các lĩnh vực khác. Khi gặp vấn đ...
​​Ngày 06/10/2021, Tỉnh ủy Tiền Giang đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo mục tiêu Nghị quyết đề ra, Tiền Giang phấn đấu đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý, điều hành của nhà nước tiến tới xây dựng Chính quyền số;...
​Chiều ngày 19/10, tại Hội thảo trực tuyến công bố báo cáo kết quả đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ,...
​Thực hiện Công văn số 6852/VPCP-KSTT ngày 24/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5702/UBND-KSTT ngày 01/10/202...
​Trong quý III năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông t...
​Bắt đầu hoạt động chính thức từ ngày 01/8/2021, Tổng đài hỗ trợ dịch vụ công 1022 tỉnh Tiền Giang đã trở thành một kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị hiệu quả của người dân, doanh nghiệp, giúp cho việc phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được dễ dàng, nhanh chóng và thuận lợi hơn. ...
​Nhằm hỗ trợ ngành Y tế, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chủ động, kiểm soát nhanh chóng các nhiễm (F0) các trường hợp tiếp xúc gần (F1, F2, F3) của các doanh nghiệp trong và ngoài khu/cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã chủ trì xây dựng và triển khai...

​Ngày 22/7/2021 , Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1940/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục, lộ trình tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tiền Giang trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

...
​​Ngày 13 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1848/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông...
​Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 22/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thông tin, truyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang...
​Trong quý II năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông giải quyết TTHC trong kỳ: 77 hồ sơ, gồm 05 hồ sơ chuyển trả để hoàn chỉnh. Trong đó, số hồ sơ mới tiếp nhận: 74 hồ sơ (trực tuyến:  17 hồ sơ, trực tiếp 57 số hồ sơ (gồm 01 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công íc...
​Lúc 14g ngày 28 tháng 4 năm 2021, Cục Tin học hoá phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và thực hiện chuyển đổi số tại các địa phương, chuẩn bị kết nối với CSDL quốc gia về Dân c...
​Trong quý I năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông....
​Ngày 20/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC)" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021...
​Kế hoạch số 342/KH-UBND, ngày 08/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, ngày 23 tháng 12 năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 1866/KH-STTTT về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành năm 2021 của Sở Thông...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 76
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 328240