Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Mua sắm công và xây dựng cơ bản Mua sắm công và xây dựng cơ bản

​Quyết định số 1873/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 201...
​Quyết định số 1874/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thàn...
​Quyết định số 556/QĐ-UBND về phê duyệt quyết toán dự án hoàn thàn...
​Quyết định phê duyệt Dự án Trang bị máy tính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-202...
​Quyết định phê duyệt Dự án Xây dựng ứng dụng CNTT vào công tác giải quyết TTHC theo mô hình một cửa - Một cửa liên thông (giai đoạn 2...
​Dự án Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉn...
​Các báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư côn...
​Thông tin dự án Xây dựng hệ thống thông tin dùng chung các ngàn...
​Thông tin dự án Nâng cấp mạng LAN, WAN các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉn...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 76
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 328240