Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Hướng dẫn kỹ thuật dịch vụ hành chính công Hướng dẫn kỹ thuật dịch vụ hành chính công

​Theo kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2020 của Bộ Nội vụ vừa qua, Tiền Giang đã giảm 09 bậc trong bảng xếp hạng. Cụ thể, năm 2020 Tiền Giang xếp thứ 57/63 tỉnh, thành phố trong nước. Trước đó, năm 2019, Tiền Giang xếp thứ 48/63 tỉnh, thành phố. ...
Ngày 15 tháng 9 năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 1479/KH-STTTT về kiểm tra hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện, thị, thành năm 2021 với mục đích khảo sát hiện trạng công tác tổ chức bộ máy, biên chế; tình...
​Ngày 11/9/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1405/QĐ-BTTTT về ban hành hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân thuộc các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 (phiên bản 1.1). ...
​Thực hiện Quyết định số 77/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông...
​Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 26/3/2021 về triển khai...
​Tất cả các thủ tục hành chính của tỉnh đều được cung cấp trực tuyến trên Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh tại địa chỉ motcua.tiengiang.gov.vn với hơn 1600 thủ tục đều cung cấp đạt mức độ 2 trở lên. ...
Để biếtvề tình trạng giải quyết hồ sơ mà mình đã nộp trên Cổng dịch vụ hành chính côngcủa tỉnh; người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể truy cập và...
Các bài hướng dẫn cáckỳ trước đây, chúng ta đã tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mứcđộ cao (mức độ 3,4); cũng như hướng dẫn các bước để nộp hồ sơ trực tuyến đối vớicác dịch vụ công được cung cấp mức đ...
Các thủ tục hànhchính được cung cấp lên Cổng dịch vụ hành chính công tại địa chỉ motcua.tiengiang.gov.vn.Thủ tục ở mức 2 chỉ tiếp nhận hồ sơ và đóng lệ phí trực tiếp tại cơquan. Thủ tục ở mức...
Tra cứu thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang
Tra cứu thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang - 13/09/2016 (số lượt xem: 472)

Để tra cứu bất kỳ mộtthủ tục hành chính nào từ cấp tỉnh, huyện, xã đã được cung cấp trực tuyến trêncổng dịch vụ hành chính công của tỉnh, người dân, tổ chức, doanh nghiệp truy cậpvào địa chỉ motcua.tiengiang.gov.vn...

Xem thêm >>

Thống kê bài viết Thống kê bài viết

Thống kê bài viết tạm thời không có.