Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Góp ý Dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo văn bản

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

góp ý Dự thảo Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Tiền Giang, phiên bản 1.0

Trích yếu:góp ý Dự thảo Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Tiền Giang, phiên bản 1.0
Tóm tắt:
Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày bắt đầu: 02-11-2021 Ngày hết hạn: 10-11-2021