Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Góp ý Dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo văn bản

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sản xuất chương trình truyền hình tỉnh Tiền Giang

Trích yếu:dự thảo Quyết định ban hành đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sản xuất chương trình truyền hình tỉnh Tiền Giang
Tóm tắt:
Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày bắt đầu: 06-05-2021 Ngày hết hạn: 04-06-2021