Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
26/06/2021

​Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 22/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thông tin, truyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Trên cơ sở đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Ủy ban nhân dân phê duyệt chủ trương thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 tại Tờ trình số 742/TTR-STTTT ngày 04/6/2021.

Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương, Sở sẽ thực hiện ký kết các hợp đồng với các đơn vị như Báo Ấp Bắc để sản xuất các chuyên trang trên báo Ấp Bắc;  Đài Phát thanh – Truyền hình Tiền Giang để sản xuất các chuyên trang Video Clip, phóng sự khoa giáo,… để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức trong việc xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và triển khai các dịch vụ công trực tuyến, lợi ích mang lại khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến,… góp phần nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI năm 2021.

Văn phòng Sở

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện
  Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
  Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020
  Thông tư 32/2021/TT-BTTTT về Hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-