Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Thông báo thu hồi Giấy phép hoạt động in
05/04/2021

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 78/QĐ-STTTT ngày 01 tháng 4 năm 2021 về việc thu hồi Giấy phép hoạt động in đối với Công ty TNHH MTV In Trương Thành Công (Địa chỉ: Số 152B, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang). Lý do thu hồi: Giải thể.

Sở Thông tin và Truyển thông thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để không tiếp tục giao dịch với Công ty TNHH MTV In Trương Thành Công vì Giấy phép hoạt động in của Công ty không còn giá trị sử dụng. Mọi hành vi sử dụng Giấy phép hoạt động in số 04/GP-STTTT cấp ngày ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Sở Thông tin và Truyền thông cấp cho Công ty TNHH MTV In Trương Thành Công để hoạt động in ấn là trái với quy định của pháp luật.

(Đính kèm Công văn số 410/STTTT-TTBCXB ngày 05/4/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông)

(Đính kèm Quyết định số 78/QĐ-STTTT ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông).

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện
  Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
  Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020
  Thông tư 32/2021/TT-BTTTT về Hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-