Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính
29/09/2021

Thực hiện Công văn số 6852/VPCP-KSTT ngày 24/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5702/UBND-KSTT ngày 01/10/2021; Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính đối với bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Theo chủ trương của Chính phủ tại Công văn số 1104/TTg-KSTT ngày 25/8/2021; Công văn số 6852/VPCP-KSTT ngày 24/9/2021 và Công văn số 6966/VPCP-KSTT, Sở không rà soát các thủ tục hành chính ngành dọc, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp xã, thủ tục hành chính trong 3 năm gần nhất không có phát sinh hồ sơ. Hoạt động rà soát, đề xuất phân cấp theo đúng ngành, lĩnh vực, đảm bảo nguyên tắc thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị nào thì đơn vị đó rà soát. Kết quả rà soát phải đảm bảo tối thiểu 20% thủ tục hành chính rà soát được đề xuất phân cấp.

Việc rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ. Các công chức được phân công thực hiện theo quy trình tương tự việc báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính định kỳ trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

Thời hạn hoàn thành việc rà soát và gửi biểu mẫu rà soát, báo cáo cho Văn phòng UBND tỉnh trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ trước ngày 25 tháng 10 năm 2021.

Văn phòng Sở

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện
  Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
  Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020
  Thông tư 32/2021/TT-BTTTT về Hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-