Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Quyêt định ban hành quy chế, quy hoạch năm 2020
21/08/2021

​1. Quyết định về việc bổ sung quy hoạch chức danh trưởng, phó phòng và tương đương thuộc Sở TT&TT giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo (đính kèm)

2. Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang (đính kèm)

3. Quyết định về thành lập Tổ kiểm tra Nội quy làm việc và Quy tắc ứng xử của CCVC và người lao động thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang (đính kèm).

4. Quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang năm 2020 (đính kèm).

5. Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang (đính kèm)

6. Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 (đính kèm)

Quy chế chi tiêu nội bộ (đính kèm)

7. Quyết định về sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 (đính kèm)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện
  Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
  Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020
  Thông tư 32/2021/TT-BTTTT về Hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-