Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 tại Sở Thông tin và Truyền thông
19/02/2021

​Ngày 20/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC)" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021.

Trên cơ sở đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 125/STTTT-VP ngày 28/01/2021 phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 tại đơn vị. Thời gian phát động chuyên đề thi đua bắt đầu từ tháng 01 đến tháng 11/2021.

Theo đó, nội dung chuyên đề thi đua có 07 tiêu chuẩn, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Tiêu chí thi đua và bảng điểm sẽ thực hiện theo Chỉ số CCHC năm 2021 do UBND tỉnh ban hành.

Đối tượng thi đua gồm hai nhóm cá nhân và tập thể. Cá nhân là công chức, viên chức được phân công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính. Tập thể là các phòng chuyên môn và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở

Chuyên đề thi đua được phát động với mục đích là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, tạo động lực và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát huy tinh thần sáng tạo trong CCHC, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh nói chung và công tác CCHC tại Sở Thông tin và Truyền thông nói riêng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về hiệu quả CCHC Nhà nước.

Văn phòng Sở

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện
  Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
  Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020
  Thông tư 32/2021/TT-BTTTT về Hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-