Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Những giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính
13/10/2021

​Theo kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2020 của Bộ Nội vụ vừa qua, Tiền Giang đã giảm 09 bậc trong bảng xếp hạng. Cụ thể, năm 2020 Tiền Giang xếp thứ 57/63 tỉnh, thành phố trong nước. Trước đó, năm 2019, Tiền Giang xếp thứ 48/63 tỉnh, thành phố.

Nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại, UBND tỉnh đã đưa ra các giải pháp với mục tiêu phấn đấu nâng chỉ số PAR Index năm 2021 xếp hạng cao hơn năm 2020, từng bước cải thiện vị trí cho những năm tiếp theo tại Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 22/9/2021.

 Đây cũng là nhiệm vụ chung của tất cả các cấp, các ngành, trong đó, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì các lĩnh vực liên quan đến các tiêu chí đánh giá, xác định chỉ số CCHC hàng năm của tỉnh giữ một vai trò quan trọng. Tỉnh xác định cải thiện và nâng cao Chỉ số PAR Index là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, kiên trì, liên tục của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, đồng thời, chủ động nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp mới để nâng cao Chỉ số của tỉnh.

Nhiều giải pháp cụ thể đã được UBND tỉnh đưa ra cho từng tiêu chí trong đánh giá chỉ số CCHC như: 

Trong công tác chỉ đạo, điều hành: Các sở, ban, ngành, địa phương cần tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch CCHC hàng năm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường kiểm tra CCHC của tỉnh theo quy định (hàng năm kiểm tra ít nhất 30% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện); xử lý kịp thời các vấn đề phát hiện qua kiểm tra, giám sát. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến về công tác CCHC trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

 Trong cải cách thể chế: Phải đảm bảo toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật; đảm bảo mức độ phù hợp, tính khả thi, tính hiệu quả. 

 Trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Rà soát, tham mưu, đề nghị cấp có thẩm quyền các phương án đơn giản hoác TTHC; kiểm soát chặt chẽ việc công bố, niêm yết, công khai TTHC; cập nhật TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia; đảm bảo tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết theo quy trình nội bộ điện tử được UBND tỉnh phê duyệt; 100% hồ sơ giải quyết TTHC xong được nhập dữ liệu vào hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

 Trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính: Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị quy định của Bộ, ngành, Trung ương phù hợp với địa phương; sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập; kiểm tra, rà soát, đánh giá định kỳ hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện.

Trong cải cách công vụ: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ CBCCVC, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức. Tổ chức tinh giản biên chế; đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC.

Trong hiện đại hóa hành chính: Tập trung các nguồn lực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; thường xuyên rà soát, đồng bộ, công khai TTHC của các cơ quan, đơn vị lên Cổng DVC tỉnh, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; đảm bảo tỷ lệ 100% dịch vụ công mức độ 4 đối với những TTHC đủ điều kiện nâng lên mức độ 4; đảm bảo thực hiện chức năng thanh toán trực tuyến đối với những TTHC có thu phí, lệ phí.

Văn phòng Sở

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện
  Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
  Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020
  Thông tư 32/2021/TT-BTTTT về Hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-