Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2021
25/06/2021

Trong quý II năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông giải quyết TTHC trong kỳ: 77 hồ sơ, gồm 05 hồ sơ chuyển trả để hoàn chỉnh. Trong đó, số hồ sơ mới tiếp nhận: 74 hồ sơ (trực tuyến:  17 hồ sơ, trực tiếp 57 số hồ sơ (gồm 01 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích) từ kỳ báo cáo trước chuyển qua: 03 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 70/71 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn: 70 hồ sơ, đúng hạn: 00 hồ sơ, quá hạn: 00 hồ sơ; trả kết quả qua dịch vụ bưu chính: 03 hồ sơ.  Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 01 hồ sơ; trong đó, trong hạn: 01 hồ sơ, quá hạn: 00 hồ sơ.

Thực hiện Kế hoạch số 598/KH-STTTT ngày 12/5/2021 về triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021, lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh có 43/43 thủ tục đạt mức độ 4 (gồm 38 thủ tục cấp tỉnh, 06 thủ tục cấp huyện), 100% thủ tục đã được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong tháng 2021.

Văn phòng Sở

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện
  Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
  Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020
  Thông tư 32/2021/TT-BTTTT về Hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-