Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2021
21/05/2021

Trong quý I năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được niêm yết đầy đủ tại Trung tâm phục vụ hành chính công, trên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: http://stttt.tiengiang.gov.vn/ để cá nhân, tổ chức biết và thực hiện tra cứu thông tin về thủ tục hành chính thuận lợi, dễ dàng.

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong kỳ: 27 hồ sơ. Trong đó, số
hồ sơ mới tiếp nhận: 25 hồ sơ (trực tuyến: 09 hồ sơ, trực tiếp 18 số hồ sơ; qua dịch vụ bưu chính: 00 hồ sơ) từ kỳ báo cáo trước chuyển qua: 02 hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 26/27 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn: 26 hồ sơ, đúng hạn: 00 hồ sơ, quá hạn: 00 hồ sơ; trả kết quả qua dịch vụ bưu chính: 0 hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 01 hồ sơ; trong đó, trong hạn: 01 hồ sơ, quá hạn: 00 hồ sơ.

Văn phòng Sở

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện
  Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
  Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020
  Thông tư 32/2021/TT-BTTTT về Hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-