Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang
07/01/2021

​Kế hoạch số 342/KH-UBND, ngày 08/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, ngày 23 tháng 12 năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 1866/KH-STTTT về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, nội dung kế hoạch có 07 nhóm nhiệm vụ, gồm: Công tác chỉ đạo; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính.

Kế hoạch Cải cách thủ tục hành chính của Sở được ban hành với mục đích tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và Tiền Giang. Trong đó chú trọng việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách về tổ chức bộ máy, về công vụ, công chức theo các nghị định của Chính phủ ban hành cải cách nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Tiền Giang; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Sở nói riêng và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021 nói chung.

Văn phòng Sở

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện
  Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
  Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020
  Thông tư 32/2021/TT-BTTTT về Hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-