Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Hội nghị triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 6/10/2021 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số của tỉnh Tiền Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
10/05/2022

​1. Kế hoạch 370/KH-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch Chuyển đối số tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Xem chi tiết)

2. Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh về Phê duyệt Đề án Chính quyền số tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 (Xem chi tiết)

3. Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 6/10/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (Xem chi tiết).

4. Các bài tham luận

- Chuyển đối số Ngành Công thương Tiền Giang và nhiệm vụ, giải pháp chuyển đôi số trong thời gian tới (Xem chi tiết).

- Định hướng chuyển đổi số trong ngành Y tế Tiền Giang (Xem chi tiết).

- Phát triển đô thi thông minh tiến đến Chính quyền số (Xem chi tiết).

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện
  Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
  Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020
  Thông tư 32/2021/TT-BTTTT về Hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-