Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Các văn bản quy chế chì tiêu nội bộ, quy chế dân chủ, quy tắt ứng xử, nội quy làm việc, chỉ tiêu biên chế
18/05/2022

1. Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 (Xem chi tiết)

Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2021 (Xem chi tiết)

2. Quyết định Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền  thông tỉnh Tiền Giang (Xem chi tiết)

3. Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang (Xem chi tiết)

4. Quyết định Về việc ban hành Nội quy làm việc (Xem chi tiết)

5. Quyết định Về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang năm 2021 (Xem chi tiết)

6. Quyết định Về việc giao số lượng người làm việc cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2021 (Xem chi tiết)

7. Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 của Trung tâm CNTT-TT (Xem chi tiết)

8. Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCCVC năm 2021 (Xem chi tiết)

Tương phản
Đánh giá bài viết(1.0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện
  Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
  Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020
  Thông tư 32/2021/TT-BTTTT về Hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-