Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Các văn bản nâng lương và văn bản khen thưởng năm 2021
18/05/2022

1. Quyết định  ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang (Xem chi tiết)

2. Quyết định Về việc khen thưởng thành tích thi đua cho người lao động năm 2020 (Xem chi tiểt)

3. Quyết định Về việc khen thưởng thành tích thi đua năm 2020 (Xem chi tiết)

4. Quyết định Về việc khen thưởng thành tích thi đua năm 2020 (Xem chi tiết)

5. Quyết định Về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức Dương Chí Tâm (Xem chi tiết)

6. Quyết định Về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức Phạm Bửu Ngọc (Xem chi tiết)

7. Quyết định Về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức Nguyễn Văn Đậm (Xem chi tiết)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện
  Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
  Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020
  Thông tư 32/2021/TT-BTTTT về Hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-