Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Các quyết định khen thưởng năm 2021
27/04/2022

1. Quyết định về việc công nhận Danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2021 (Xem chi tiết).

2. Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (Khen thưởng Đài Truyền thanh cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã năm 2021 ) (Xem chi tiết).

3. Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Sở Thông tin và Truyền thông (Xem chi tiết).

4. Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2021 (Xem chi tiết).

5. Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (05 Phòng Văn hóa và Thông tin) (Xem chi tiết).

6. Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho tập thể và cá nhân hoàn thành tốt  nhiệm vụ 02 năm (2020 - 2021) (Xem chi tiết).

7.Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (24 Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực Thông tin và Truyền thông) (Xem chi tiết).

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện
  Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
  Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020
  Thông tư 32/2021/TT-BTTTT về Hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-