Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Bộ TT&TT xây dựng dự thảo Nghị định về Tổ chức hoạt động của Thanh tra TT&TT
10/03/2014

Chiều ngày 29/05/2012, tại trụ sở Bộ TT&TT 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn đã chủ trì buổi họp với Ban soạn thảo (BST) và Tổ biên tập (TBT) xây dựng Nghị định của Chính phủ về Tổ chức hoạt động của Thanh tra TT&TT để nghe báo cáo dự thảo Đề cương chi tiết và giới thiệu một số nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo Thanh tra Bộ TT&TT, đại diện lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; đại diện lãnh đạo thanh tra một số Bộ, Ngành, đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.

Theo nội dung bản dự thảo báo cáo lãnh đạo Bộ trong buổi họp này, bố cục dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra TT&TT gồm 6 chương, 30 điều cụ thể như sau:

 Chương 1: Những quy định chung. Chương này gồm 6 điều từ điều 1 đến điều 6, quy định về vị trí, chức năng, đối tượng thanh tra, nguyên tắc hoạt động, mối quan hệ, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cũng như trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong hoạt động của Thanh tra TT&TT.


Chương 2: Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Thông tin và Truyền thông. Chương này gồm 11 điều từ điều 7 đến điều 17, quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ TT&TT, Sở TT&TT, Cục được giao chức năng Thanh tra chuyên ngành; nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Bộ, Cục được giao chức năng thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra Sở; Trung tâm tần số Vô tuyến điện khu vực thuộc Cục Tầnsố vô tuyến điện.

Chương 3: Thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành thông tin và truyềnthông và cộng tác viên thanh tra. Chương này gồm 3 điều, từ Điều 18 đến Điều 20 quy định về Thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và Cộng tác viên Thanh tra TT&TT.

Chương 4: Hoạt động của Thanh tra Thông tin và Truyền thông. Chương này gồm 5 điều, từ Điều 21 đến Điều 25, quy định hình thức thanh tra; hoạt động thanh tra hành chính; hoạt động thanh tra chuyên ngành; công tác thanh tra lại khi dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thanh tra, ra kếtluận thanh tra cũng như thẩm quyền thanh tra lại của Chánh Thanh tra Bộ TT&TT đối với các quyết định của các Cục trưởng được giao chức năng thanh tra chuyên ngành, các kết luận của Chủ tịch UBND cấp tỉnh thuộc phạm vị, thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ TT&TT khi được giao; cơsở vật chất kỹ thuật và kinh phí hoạt động của Thanh tra TT&TT.

Chương5: Khen thưởng, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thanh tra. Chương này gồm 3 điều, từ Điều 26 đến Điều quy định cụ thể hình thức khen thưởng, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động Thanh tra TT&TT.

Chương 6: Điều khoản thi hành: Chương này gồm 2 điều, Điều 29 và Điều 30, quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Trongthời gian tới, BST và TBT sẽ tiếp tục làm việc để thống nhất nội dung trình Chính phủ và sẽ lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và của nhân dân trên website Chính phủ và website Bộ trước khi ban hành.

 Nguồn: mic.gov.vn

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện
  Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
  Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020
  Thông tư 32/2021/TT-BTTTT về Hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-