Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Mua sắm công và xây dựng cơ bản Mua sắm công và xây dựng cơ bản

​Quyết định số 1873/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 201...
​Quyết định số 1874/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thàn...
​Quyết định số 556/QĐ-UBND về phê duyệt quyết toán dự án hoàn thàn...
​Quyết định phê duyệt Dự án Trang bị máy tính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-202...
​Quyết định phê duyệt Dự án Xây dựng ứng dụng CNTT vào công tác giải quyết TTHC theo mô hình một cửa - Một cửa liên thông (giai đoạn 2...
​Dự án Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉn...
​Các báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư côn...
​Thông tin dự án Xây dựng hệ thống thông tin dùng chung các ngàn...
​Thông tin dự án Nâng cấp mạng LAN, WAN các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉn...

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 18
  Tổng lượt truy cập: 313132