Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Góp ý Dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo văn bản

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Góp ý Dự thảo Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh tỉnh Tiền Giang

Trích yếu:Góp ý Dự thảo Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh tỉnh Tiền Giang
Tóm tắt:
Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày bắt đầu: 10-07-2020 Ngày hết hạn: 08-08-2020