Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Góp ý Dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo văn bản

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Góp ý Dự thảo Quy chế hoạt động của cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh

Trích yếu:Góp ý Dự thảo Quy chế hoạt động của cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh
Tóm tắt:

- Dự thảo Quyết định (Tải về).

- Dự thảo Quy chế (Tải về).


Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày bắt đầu: 21-02-2019 Ngày hết hạn: 08-03-2019