Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Góp ý Dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo văn bản

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo nghị định Sửa đổi, bổ sung một Điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính

Ngày bắt đầu 20-07-2021 Ngày hết hạn 30-07-2021

0
Tải về
(8-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày bắt đầu 20-07-2021 Ngày hết hạn 30-07-2021

0
Tải về
(27-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước sản xuất chương trình phát thanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 08-05-2021 Ngày hết hạn 06-06-2021

0
Tải về
(7-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sản xuất chương trình truyền hình tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 06-05-2021 Ngày hết hạn 04-06-2021

0
Tải về
(2-lượt)

Tải về
(4-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 08-04-2021 Ngày hết hạn 08-05-2021

0
Tải về
(8-lượt)

Tải về
(8-lượt)

Xem các góp ý
Test dự thảo

Ngày bắt đầu 03-09-2020 Ngày hết hạn 04-09-2020

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý Dự thảo Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 10-07-2020 Ngày hết hạn 08-08-2020

0
Tải về
(3-lượt)

Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý Dự thảo Quyết định Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày bắt đầu 10-07-2020 Ngày hết hạn 08-08-2020

0
Tải về
(5-lượt)

Tải về
(9-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 06-04-2020 Ngày hết hạn 16-04-2020

0
Tải về
(7-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý Dự thảo Quy chế hoạt động của cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh

Ngày bắt đầu 21-02-2019 Ngày hết hạn 08-03-2019

0
Xem các góp ý