Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

​Phương án Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính năm 201...
​Quyết định số 71/QĐ-STTTT Bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 201...
​Quyết định số 01/QĐ-STTTT Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 201...
​Quyết định số 03 /QĐ-STTTT Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Thông tin và Truyền thôn...

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 18
  Tổng lượt truy cập: 313132