Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

​Phương án Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính năm 201...
​Quyết định số 71/QĐ-STTTT Bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 201...
​Quyết định số 01/QĐ-STTTT Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 201...
​Quyết định số 03 /QĐ-STTTT Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Thông tin và Truyền thôn...
​Phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành (556/QĐ-UBND...

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 2
  Tổng lượt truy cập: 312305