Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

1.  Ông Trần Văn Dũng – Giám đốc

- Chỉ đạo, lãnh đạo mọi hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông, là chủ tài khoản của cơ quan và trực tiếp quản lý các lĩnh vực: Xây dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch; tài chính; tổ chức, cán bộ; đào tạo; tiền lương; khen thưởng, kỷ luật. Ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin, an ninh mạng; quản lý phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; hợp tác lĩnh vực công nghệ thông tin; thanh tra, kiểm tra; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; bưu chính; viễn thông; Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; kỹ thuật phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; dịch vụ công; quản lý trò chơi trực tuyến; cung cấp các dịch vụ hành chính công.

- Trực tiếp quản lý, theo dõi và chỉ đạo Thanh tra Sở, Phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính Viễn thông.

 - Phụ trách phát ngôn và thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông.

 - Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi hoạt động Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cai Lậy, Cái Bè và thị xã Cai Lậy.

- Trực tiếp theo dõi và hỗ trợ hoạt động các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông; Truyền hình Cáp trên địa bàn tỉnh; theo dõi việc thực hiện tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông.

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên của các hội đồng, Ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ông Nguyễn Chí Định - Phó Giám đốc thường trực

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Báo chí, xuất bản; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn, thông tin cơ sở, phát thanh và truyền hình; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm.

- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản.

- Là chủ tài khoản thứ hai tại Kho bạc Nhà nước khi được Giám đốc Sở ủy quyền.

- Trực tiếp phụ trách Trang tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông.

- Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền;

- Trực tiếp theo dõi hoạt động Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chợ Gạo, Châu Thành, Tân Phước và Thành phố Mỹ Tho.

- Giúp Giám đốc theo dõi hoạt động Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Ấp Bắc; Đài Truyền thanh-Truyền hình cấp huyện; các cơ sở in và phát hành trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên của các hội đồng, Ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc theo sự phân công của Giám đốc.

- Thực hiện các công việc khác khi được Giám đốc Sở phân công.

3. Ông Nguyễn Văn Vững - Phó Giám đốc

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Pháp chế; thi đua, khen thưởng; kiểm soát thủ tục hành chính; ISO; hành chính quản trị; văn thư lưu trữ; nội chính; quốc phòng - an ninh; cơ quan văn hóa, cơ quan an toàn; Quy chế dân chủ, Dân vận khéo, dân vận chính quyền; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo Văn phòng Sở (Trừ lĩnh vực kế toán, tài chính, tổ chức, cán bộ; đào tạo; tiền lương; khen thưởng, kỷ luật) và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở.

- Trực tiếp theo dõi hoạt động Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông, Thị xã Gò Công, Tân Phú Đông.

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên của các hội đồng, Ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc theo sự phân công của Giám đốc.

- Thực hiện các công việc khác khi được Giám đốc Sở phân công.

4. Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông

Trung tâm CNTT-TT là tổ chức trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các ứng dụng và phát triển về Công nghệ thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh; thu thập xử lý thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; tham gia các sự kiện hội thảo, hội nghị, triển lãm các thành tựu lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông; Thiết lập các kênh hỗ trợ cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông; quản lý, thực hiện về mặt kỹ thuật công nghệ cho hệ thống mạng chuyên dụng của tỉnh trong quá trình triển khai phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh khi được cơ quan có thẩm quyền giao.

Địa chỉ: 02 Lê Văn Duyệt, phường 1, Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 073.3979009 - Fax: 073.3979001

Email: ttcntt-tt@tiengiang.gov.vn

Giám đốc: Nguyễn Minh Sang

ĐT: 02733 979003

Email: nguyenminhsang@tiengiang.gov.vn

Phó Giám Đốc: Trần Văn Triều

ĐT: 02733 979246

Email: tranvantrieu@tiengiang.gov.vn

Trung tâm CNTT-TT có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 184/QĐ-STTTT ngày 12/12/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 2
  Tổng lượt truy cập: 312305