Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PARIndex), Chỉ số hiệu quả Quản trị hành chính công (PAPI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tiền Giang
23/11/2020

Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Khoản 1 Điều 10 Quyết định số 1834/QĐ-BCĐ ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Ban Chỉ đạo nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PARIndex), Chỉ số hiệu quả Quản trị hành chính công (PAPI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PARIndex), Chỉ số hiệu quả Quản trị hành chính công (PAPI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tiền Giang;

Ngày 24 tháng 02 năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 183/KH-STTTT về tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PARIndex), Chỉ số hiệu quả Quản trị hành chính công (PAPI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tiền Giang năm 2020 và những năm tiếp theo.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tuyên truyền để người dân, tổ chức biết, nhận thức các Chỉ số; khuyến khích, hướng dẫn người dân, tổ chức các phương thức chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện cải thiện, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tiền Giang.

Nội dung tuyên truyền về các hình thức thực hiện và lợi ích của việc thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Phổ biến, tuyên truyền về sự hiện diện và khuyến khích, hướng dẫn người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện truyền thông công khai minh bạch kịp thời thông tin  theo Luật Tiếp cận thông thông tin phục vụ người dân doanh nghiệp trong sản xuất, cung cấp dịch vụ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Tiền Giang.

Đính kèm Kế hoạch số 183/KH-STTTT ngày 24/02/2020

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
  Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
  Thông tư 05/2020/TT-BTTTT Quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc
  Thông tư 02/2020/TT-BTTTT - Quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
  Lùi thời hạn nhận bài tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-