Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, chính quyền điện tử tỉnh
11/01/2018

Thực hiện Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 18/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnhtuyên tryền xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàntỉnh Tiền Giang năm 2017,Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 06 điểmtuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, chính quyền điện tử cho các đối tượng làhọc sinh, sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học phổ thôngtrên địa bàn tỉnh với hơn 1.200 học sinh, sinh viên tham dự.

Thực hiện Kế hoạch số228/KH-UBND ngày 18/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên tryền xây dựng chínhquyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017, Sở Thông tin và Truyềnthông đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 06 điểm tuyên truyền dịch vụcông trực tuyến, chính quyền điện tử cho các đối tượng là học sinh, sinh viên tạicác trường Đại học, Cao đẳng và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh với hơn 1.200học sinh, sinh viên tham dự.

ÔngNguyễn Văn Đậm – Trưởng phòng CNTT Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo chuyênđề buổi tuyên truyền

Báo cáo viên thông tin về việc xây dựngChính quyền điện tử của tỉnh; công tác xây dựng Thành phố Mỹ Tho trở thànhThành phố thông minh; Tuyên truyền về ý nghĩa của dịch vụ công trực tuyến, cáclĩnh vực đã triển khai dịch vụ công trực tuyến, lợi ích mang lại khi sử dụng dịchvụ công trực tuvến. Các nội dung khác liên quan đến việc cung cấp và sử dụng dịchvụ công trực tuyến; Tuyên truyền tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tụchành chính qua dịch vụ bưu điện công ích.

Hiện nay, tất cả dịch vụcông trực tuyến của Sở ban ngành tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã được cungcấp trên trang một cửa điện tử tỉnh với địa chỉ http://motcua.tiengiang.gov.vn với 1.899 dịch vụ công trực tuyến; các dịch vụ công trực tuyến đều đạt mức độ 2 trở lên,921 dịch vụ công mức 3 (bao gồm 614 thủ tục cấp sở, 307 thủ tục cấp huyện vàthủ tục cấp xã), 236 dịch vụ mức độ 4 (bao gồm 175 thủ tục cấp sở, 61 thủ tục cấp huyện và thủ tục cấpxã). Tuy nhiên số lượng hồ sơ nộptrực tuyến còn chưa cao, với nhiềulý do như: Nhiều người dân không có điều kiện trang bị máy vi tính hoặc không sửdụng thường xuyên và không có máy scan kết nối với Internet; người dân còn e ngạitính hiệu quả của các loại hình dịch vụ này.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công trựctuyến, chính quyền điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục duy trìcác hình thức nêu trên nhưng sẽ thay đổi phương thức tuyên truyền nhằm góp phầnxây dựng nền chính quyền điện tử.

                                                                                                 Tin, ảnh: Ngọc Ánh

Tương phản
Đánh giá bài viết(2.33/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực từ ngày 25/9/2021)
  Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
  Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 7/6/2021 của Bộ TT&TT về Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
  Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
  Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-