Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Thông tin dự án Nâng cấp mạng LAN, WAN các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
30/09/2019

​Thông tin dự án Nâng cấp mạng LAN, WAN các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

- Quyết định phê duyệt dự án. Xem chi tiết.

- Phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 1 tư vấn quản lý dự án thuộc dự án Nâng cấp mạng LAN, WAN các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Xem chi tiết

- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi gói thầu số 6 Nâng cấp mạng LAN, WAN tại các Sở, ngành, UBND cấp huyện và các phòng ban chuyên môn cấp huyện thuộc dự án Nâng cấp mạng LAN, WAN các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Xem chi tiết.

- Phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 4 lập HSMT và đánh giá lựa chọn nhà thầu các gói thầu Nâng cấp mạng LAN, WAN tại Trung tâm THDL tỉnh và tại các Sở, ngành, UBND cấp huyện và các phòng ban chuyên môn cấp huyện. Xem chi tiết.

- Về việc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 Nâng cấp mạng LAN, WAN tại Trung tâm THDL tỉnh. Xem chi tiết.

- Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp mạng LAN, WAN các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Xem chi tiết.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực từ ngày 25/9/2021)
  Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
  Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 7/6/2021 của Bộ TT&TT về Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
  Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
  Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-