Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Sở Công thương thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
17/10/2016

Kểtừ ngày 15-9 Sở Công thương bắt đầu thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến(DVCTT) mức độ 3 đối với 24 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền trên  Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ:http://sct.tiengiang.gov.vn (Mục DVCTT). Các thủ tục hành chính bao gồm: Cấp mới,cấp lại (do hết hiệu lực) Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; ....

Kể từ ngày 15-9 Sở Công thương bắt đầu thực hiện cung cấpdịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 đối với 24 thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền trên  Trang thông tin điện tử của Sởtại địa chỉ: http://sct.tiengiang.gov.vn (Mục DVCTT). Các thủ tục hành chínhbao gồm: Cấp mới, cấp lại (do hết hiệu lực) Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiệnbán lẻ xăng dầu; cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bánlẻ xăng dầu; cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu do bịmất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác; cấp Giấy phép kinh doanh bánbuôn sản phẩm rượu (cấp mới hoặc cấp lại do hết thời hạn hiệu lực); cấp bổ sung,sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu; cấp lại Giấy phép kinhdoanh bán buôn sản phẩm rượu (do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần; bịrách, nát hoặc bị cháy); cấp mới hoặc cấp lại (do hết hiệu lực) Giấy phép bánbuôn sản phẩm thuốc lá...

Việcthực hiện cung cấp DVCTT mức độ 3 của Sở Công thương nhằm thực hiện Quyết định1238 ngày 5-5-2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt lộ trình cung cấp DVCTT củacác cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2017 và Công văn 1893ngày 6-5-2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện danh mục các DVCTT thựchiện năm 2016. Đồng thời, đây cũng là hoạt động nhằm đẩy mạnh cải cách hànhchính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành,đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnhtranh của tỉnh, góp phần xây dựng chính quyền điện tử theo Nghị quyết 30c/NQ-CPngày 8-11-2011 của Chính phủ.

THẾ ANH

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực từ ngày 25/9/2021)
  Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
  Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 7/6/2021 của Bộ TT&TT về Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
  Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
  Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-