Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Quyêt định ban hành quy chế, quy hoạch năm 2020
21/08/2021

​1. Quyết định về việc bổ sung quy hoạch chức danh trưởng, phó phòng và tương đương thuộc Sở TT&TT giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo (đính kèm)

2. Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang (đính kèm)

3. Quyết định về thành lập Tổ kiểm tra Nội quy làm việc và Quy tắc ứng xử của CCVC và người lao động thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang (đính kèm).

4. Quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang năm 2020 (đính kèm).

5. Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang (đính kèm)

6. Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 (đính kèm)

Quy chế chi tiêu nội bộ (đính kèm)

7. Quyết định về sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 (đính kèm)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực từ ngày 25/9/2021)
  Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
  Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 7/6/2021 của Bộ TT&TT về Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
  Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
  Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-