Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Các Quyết định khen thưởng năm 2019
30/06/2020

1. ​Về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019 (Xem chi tiết).

2. Về việc khen thưởng thành tích thi đua năm 2019 (Xem chi tiết).

3. Về việc công nhận Danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2019 (Xem chi tiết)

4. Về việc công nhận Danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" cho đơn vị đủ điều kiện trình UBND tỉnh công nhận Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2019 (Xem chi tiết)

5. Về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ 02 năm (2018-2019) (Xem chi tiết).

6. Về việc công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2019 (Xem chi tiết)

7. Về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (Xem chi tiết)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực từ ngày 25/9/2021)
  Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
  Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 7/6/2021 của Bộ TT&TT về Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
  Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
  Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-