Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Các mẫu phiếu khảo sát xây dựng hệ thống thông tin Chính quyền số tỉnh Tiền Giang
07/10/2019

​Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch xây dựng thí điểm Chính quyền số tỉnh Tiền Giang. Theo Kế hoạch nêu trên Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư dự án Hệ thống thông tin Chính quyền số trong đó có các hạng mục thành phần liên quan đến các cơ quan, đơn vị. 

Để phục vụ cho việc triển khai các hạng mục dự án xây dựng hệ thống thông tin Chính quyền số tỉnh Tiền Giang,  Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Tin học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát thực tế về quy trình nghiệp vụ chuyên môn và các ứng dụng cơ sở dữ liệu hiện có tại đơn vị.

Thành phần đoàn khảo sát:

* Thành phần đoàn khảo sát

- Đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đại diện phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính viễn thông;

- Cán bộ nghiệp vụ Trung tâm Tin học – Trường Đại học Khoa học
Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh.

* Thành phần đơn vị được khảo sát: Đại diện lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ có liên quan.

Thời gian: từ ngày 07 - 11/10/2019, cụ thể theo lịch khảo sát đính kèm.

Nội dung khảo sát: theo Mẫu phiếu khảo sát đính kèm.

- Tình hình triển khai ứng dụng CSDL hiện có của tỉnh/ngành.

- Nhu cầu số hóa quản lý lĩnh vực ngành phục vụ việc chuyển đổi số; Các quy trình chuyên môn nghiệp vụ chuyên môn.

Các phiếu khảo sát:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo (Tải về mẫu số 1).

2. Sở Y tế (Tải về mẫu số 2).

3. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (Tải về mẫu số 3).

4. Sở Giao thông và Vận tải  (Tải về mẫu số 4)

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Tải về mẫu số 5).

6. Công an tỉnh (Tải về mẫu số 6)

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thống kê tỉnh (Tải về mẫu số 7).

8. Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Công thương; Sở Xây dựng; Sở Giao thông và Vận tải (Tải về mẫu số 8)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực từ ngày 25/9/2021)
  Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
  Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 7/6/2021 của Bộ TT&TT về Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
  Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
  Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-