Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Biễu mẫu thực hiện chuyên đề thi đua ứng dụng CNTT năm 2018
01/11/2018

Biễu mẫu thực hiện chuyên đề thi đua ứng dụng CNTT năm 2018

1.Bảng điểm chuẩn của các sở ban ngành, các đơn vị ngành dọc, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Tải về

2. Đề cương báo cáo tổng kết chuyên đề thi đua ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018. Tải về

3. Bảng số liệu, kết quả thực hiện chuyên đề thi đua ứng dụng CNTT (sở ban ngành tỉnh). Tải về

4. Bảng số liệu, kết quả thực hiện chuyên đề thi đua ứng dụng CNTT (đơn vị ngành dọc). Tải về

5. Bảng số liệu, kết quả thực hiện chuyên đề thi đua ứng dụng CNTT (UBND cấp huyện). Tải về

6. Bảng số liệu, kết quả thực hiện chuyên đề thi đua ứng dụng CNTT (UBND cấp xã). Tải về

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực từ ngày 25/9/2021)
  Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
  Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 7/6/2021 của Bộ TT&TT về Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
  Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
  Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-