Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, chính quyền điện tử, hướng đến xây dựng chính quyền số và hướng dẫn nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI năm 2020
23/11/2020

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 và Kế hoạch số 183/KHSTTTT ngày 24/02/2020 của Sở Thông tin và truyền thông tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số Hiệu quả Quản trị hành chính công (PAPI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tiền Giang năm 2020 và những năm tiếp theo;

Ngày 30 tháng 3 năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành kế hoạch số 388/KH-STTTT về tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, chính quyền điện tử, hướng đến xây dựng chính quyền số và hướng dẫn nâng cao các chỉ số PAR Index, PAPI, PCI năm 2020.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện ký kết các hợp đồng với các đơn vị như Báo Ấp Bắc để sản xuất các chuyên trang trên báo Ấp Bắc;  Đài Phát thanh – Truyền hình Tiền Giang để sản xuất các chuyên trang Video Clip, phóng sự khoa giáo,… và tổ chức các hội nghị tuyên truyền đến lực lượng học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức trong việc xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và triển khai các dịch vụ công trực tuyến, lợi ích mang lại khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến,… góp phần nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI năm 2020.

Đính kèm Kế hoạch số 388/KH-STTTT ngày 30/3/2020

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực từ ngày 25/9/2021)
  Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
  Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 7/6/2021 của Bộ TT&TT về Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
  Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
  Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-