Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và dịch vụ công tỉnh Tiền Giang
24/11/2020

Nhằm tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/), Cổng Dịch vụ công của tỉnh Tiền Giang (https://dichvucong.tiengiang.gov.vn/) tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hạn chế việc người dân, doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với công chức, cơ quan hành chính nhà nước;

Ngày 17/6/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tích hợp trên 37% dịch vụ công trực tuyến của tỉnh lên cổng dịch vụ công quốc gia; đồng thời tích hợp chức năng thanh toán lệ phí trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh đối với các dịch vụ công mức 4 của các Sở, ban, ngành tỉnh.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang đã đăng tải tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ  http://stttt.tiengiang.gov.vn/tai-lieu-huong-dan và đề nghị các sở, ban ngành tỉnh thực hiện 04 nội dung gồm:

1. Triển khai thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ công mức 4 có thu phí.

2. Tăng cường tuyên truyền phổ biến đến các cá nhân, tổ chức để biết thực hiện thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ công mức 4 có thu phí đối với các TTHC của các Sở, ngành tỉnh.

3. Rà soát các dịch vụ công mức 4 có phát sinh hồ sơ trên địa bàn để tích hợp lên cổng dịch vụ công Quốc gia.

4. Cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và danh sách thủ tục hành chính có thu phí, lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 24/6/2020.

Đính kèm Công văn số 850/STTTT-CNTT&BCVT ngày 17/6/2020.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực từ ngày 25/9/2021)
  Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
  Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 7/6/2021 của Bộ TT&TT về Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
  Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
  Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-