Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021
28/10/2021

Ngày 22/7/2021 , Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1940/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục, lộ trình tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tiền Giang trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

Theo đó, mục tiêu năm 2021 phải đạt tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia tăng thêm 20% so với năm 2020 (tối thiểu là 30%), cụ thể năm 2021 sẽ tích hợp 571 thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý của các cơ quan, đơn vị .

Đến thời điểm hiện tại, đã có 1.031 đã được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó, mức độ 2: 36 thủ tục (cấp tỉnh: 27 thủ tục; cấp huyện: 9 thủ tục); mức độ 3: 241 thủ tục (cấp tỉnh: 177 thủ tục; cấp huyện: 64 thủ tục); mức độ 4: 754 thủ tục (cấp tỉnh: 720 thủ tục; cấp huyện: 34 thủ tục).

Việc tích hợp dịch vụ công trực tuyến nhằm phục vụ cho tổ chức, người dân, doanh nghiệp góp phần tăng tính công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; tiết kiệm thời gian, chi phí cho cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính của tỉnh từng bước xây dựng chính quyền số của tỉnh.

Ngọc Ánh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực từ ngày 25/9/2021)
  Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
  Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 7/6/2021 của Bộ TT&TT về Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
  Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
  Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-