Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Thông báo thu hồi Giấy phép hoạt động in
05/04/2021

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 78/QĐ-STTTT ngày 01 tháng 4 năm 2021 về việc thu hồi Giấy phép hoạt động in đối với Công ty TNHH MTV In Trương Thành Công (Địa chỉ: Số 152B, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang). Lý do thu hồi: Giải thể.

Sở Thông tin và Truyển thông thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để không tiếp tục giao dịch với Công ty TNHH MTV In Trương Thành Công vì Giấy phép hoạt động in của Công ty không còn giá trị sử dụng. Mọi hành vi sử dụng Giấy phép hoạt động in số 04/GP-STTTT cấp ngày ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Sở Thông tin và Truyền thông cấp cho Công ty TNHH MTV In Trương Thành Công để hoạt động in ấn là trái với quy định của pháp luật.

(Đính kèm Công văn số 410/STTTT-TTBCXB ngày 05/4/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông)

(Đính kèm Quyết định số 78/QĐ-STTTT ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông).

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực từ ngày 25/9/2021)
  Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
  Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 7/6/2021 của Bộ TT&TT về Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
  Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
  Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-