Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Thay đổi mã vùng điện thoại cố định
12/01/2015

Thay đổi mã vùng điện thoại cố định

BộThông tin và Truyền thông đã có Thông tư số22/2014/TT-BTTTT ban hành Quyhoạch kho số viễn thông.  

Kể từ ngày 01/03/2015, mãvùng điện thoại cố định các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ thay đổi,cụ thể: Thành phố Hà Nội đổi từ 4 thành 24; Thành phố Hồ Chí Minh đổi từ 8thành 28; Thành phố Đà Nẵng đổi từ 511 thành 236; Thành phố Hải Phòng đổi từ 31thành 225; Thành phố Cần Thơ đổi từ 710 thành 292; Thừa Thiên – Huế từ 54 thành234; Quảng Ninh từ 33 thành 203; Thanh Hóa từ 37 thành 237; Khánh Hòa từ 58thành 258; Lâm Đồng từ 63 thành 263; Cao Bằng từ 26 thành 206; Cà Mau từ 780thành 290…

 Theo quy hoạch, sốthuê bao mạng viễn thông cố định mặt đất có độ dài 7, 8 chữ số; Số thuê baomạng viễn thông cố định vệ tinh có độ dài 7 chữ số; Số thuê bao mạng viễn thôngdi động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông có độ dài 7 chữ số.

 Riêng đối với mạngviễn thông dùng riêng của cơ quan Đảng, Nhà nước; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an sốthuê bao có độ dài 5, 6 hoặc 7 chữ số phụ thuộc vào quy mô mỗi mạng và giaiđoạn áp dụng.

 Số dịch vụ khẩn cấplà số dịch vụ toàn quốc có 3 chữ số, cụ thể: 112 là số dịch vụ gọi tìm kiếm,cứu nạn; 113 là số dịch vụ gọi Công an; 114 là số dịch vụ gọi Cứu hỏa; 115 làsố dịch vụ gọi Cấp cứu y tế.

 Bên cạnh đó, sốdịch vụ hỗ trợ khách hàng bắt buộc cũng được quy định 3 chữ số, gồm: 101 là sốdịch vụ đăng ký đàm thoại trong nước qua điện thoại viên; 110 là số dịch vụđăng ký đàm thoại quốc tế qua điện thoại viên; 116 là số dịch vụ trợ giúp tracứu số thuê bao điện thoại mạng viễn thông cố định mặt đất; 119 là số dịch vụbáo hỏng số máy điện thoại cố định. Số dịch vụ hỗ trợ khách hàng bắt buộc là sốdùng chung.

 Bộ Thông tin vàTruyền thông giao Cục Viễn thông thực hiện việc quản lý, phân bổ, thu hồi mã,số viễn thông theo đúng Quy hoạch này và Quy định về quản lý và sử dụng kho sốviễn thông; hàng năm công bố công khai việc phân bổ và sử dụng mã, số viễnthông.

 Doanh nghiệp viễnthông căn cứ Quy hoạch kho số viễn thông, xây dựng, ban hành và tổ chức triểnkhai thực hiện kế hoạch đánh số mạng và dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp; tổchức triển khai thực hiện Quy hoạch kho số viễn thông đã được Bộ trưởng BộThông tin và Truyền thông phê duyệt; cấp, đổi, thu hồi, hoàn trả các mã, sốviễn thông được phân bổ theo đúng quy định.

 Tổ chức, cá nhânđược phân bổ hoặc cấp số dịch vụ, số thuê bao viễn thông có trách nhiệm khaithác, sử dụng các số dịch vụ, số thuê bao viễn thông được phân bổ đúng mụcđích, tiết kiệm và hiệu quả. Khi không còn nhu cầu sử dụng số dịch vụ, số thuêbao viễn thông phải hoàn trả cho cơ quan quản lý kho số viễn thông hoặc doanhnghiệp viễn thông đã phân bổ hoặc cấp.

 Thông tư này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2015.

(Nguồn www.mic.gov.vn)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
  Thông tư 05/2020/TT-BTTTT Quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc
  Thông tư 02/2020/TT-BTTTT - Quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
  Lùi thời hạn nhận bài tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49
  Thông tư 18/2019/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành”

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-