Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Thành lập Tổ Công nghệ hỗ trợ, phòng chống dịch Covid-19
20/08/2021

Ngày 09/8/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona gây ra tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) ban hành Quyết định số 2104/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ Công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Tổ Công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 (gọi tắt là Tổ Công nghệ) gồm 19 thành viên do Ông Trần Văn Dũng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng và Ông Trần Thanh Thảo - Phó Giám đốc Sở Y tế làm Tổ phó.

Đây là bộ phận giúp việc, tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh, là đầu mối phối hợp với Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ liên quan để triển khai các giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19; Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh việc áp dụng các giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Tổ công nghệ cũng thực hiện triển khai việc ứng dụng các nền tảng công nghệ, giải pháp hỗ trợ có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: Phối hợp Trung tâm công nghệ phòng, chống Covid-19 Quốc gia để tập huấn, đào tạo cho tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng các nền tảng ứng dụng; Phối hợp với các các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ xây dựng các biểu mẫu báo cáo để thu thập thông tin dữ liệu theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh và tình hình sử dụng các ứng dụng nền tảng, phần mềm phục vụ phòng chống Covid-19 trên địa bàn; Theo dõi, giám sát việc cập nhật, tổng hợp dữ liệu trong quá trình triển khai các nền tảng ứng dụng và thực hiện các nhiệm vụ khác.

                                                                                                                        MINH HIẾU

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực từ ngày 25/9/2021)
  Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
  Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 7/6/2021 của Bộ TT&TT về Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
  Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
  Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-