Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin
20/03/2020

Ngày 24/02/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 04/2020/TT-BTTTT quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo đó, việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phải thực hiện theo 04 nguyên tắc sau: Bảo đảm đúng mục tiêu, hiệu quả dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; Tổng mức đầu tư, dự toán, định mức chi phí, đơn giá ứng dụng phải tính đúng phương pháp, đủ các khoản mục chi phí; Nhà nước quản lý chi phí qua việc ban hành, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định liên quan; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi đưa sản phẩm vào khai thác, sử dụng.

Thông tư quy định cụ thể phương pháp xác định tổng mức đầu tư, phương pháp xác định dự toán, phương pháp lập định mức chi phí ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý định mức chi phí ứng dụng công nghệ thông tin, phương pháp lập đơn giá ứng dụng công nghệ thông tin

Thông tư này thay thế Thông tư 06/2011/TT-BTTTT quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Đối với các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin được phê duyệt trước ngày Nghị định 73/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và đang thực hiện thì thực hiện theo các quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại thời điểm phê duyệt.Trường hợp cần thiết áp dụng theo các quy định tại Thông tư này thì người có thẩm quyền xem xét quyết định, bảo đảm không làm gián đoạn các công việc.

Xem chi tiết Thông tư tại đây.

                                                                                        MINH HIẾU

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Thông tư 05/2020/TT-BTTTT Quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc
  Thông tư quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông
  Lùi thời hạn nhận bài tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49
  ban hành mẫu báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước
  Kế hoạch phối hợp Thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-