Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Khảo sát hiện trạng CNTT phục vụ xây dựng Chính quyền số tỉnh Tiền Giang
25/02/2019

khảo sát hiện trạng CNTT phục vụ xây dựng Chính quyền số tỉnh Tiền Giang

- Mẫu số 01 (Tải về)

- Mẫu số  02 (Tải về)

- Mẫu số 03 (Tải về)

- Mẫu số 04 (Tải về)

- Mẫu số 05 (Tải về)

- Mẫu số 06 (Tải về)

- Mẫu số 07 (Tải về)

- Mẫu số 08 (Tải về)

- Mẫu số 09 (Tải về)

- Mẫu số 10 (Tải về)

- Mẫu số 11 (Tải về)

- Mẫu số 12 (Tải về)

- Mẫu số 13 (Tải về)

- Mẫu số 14 (Tải về)

- Mẫu số 15 (Tải về)

- Mẫu số 16 (Tải về)

- Mẫu số 17 (Tải về)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
  Thông tư 05/2020/TT-BTTTT Quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc
  Thông tư 02/2020/TT-BTTTT - Quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
  Lùi thời hạn nhận bài tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49
  Thông tư 18/2019/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành”

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-