Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2019
09/04/2019

Ngày 13/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2019.

Theo Kế hoạch, để đạt được các mục tiêu năm 2019: 100% cơ quan nhà nước sử dụng phần mềm văn phòng điện tử trong quản lý, gửi nhận văn bản liên thông; 85% văn bản (không mật) trao đổi với các cơ quan nhà nước ngoài tỉnh dưới dạng điện tử (bao gồm các vản bản trình song song với văn bản giấy); 90% văn bản (không mật) trao đổi giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh dưới dạng điện tử (không dùng văn bản giấy); 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã sử dụng hệ thống một cửa điện tử; 90% hồ sơ được cập nhật và xử lý trên phần mềm; tối thiểu 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến ở mức độ 3, 4; Xây dựng hệ thống tích hợp dùng chung Khung kiến trúc Chính quyền điện tử; Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Kế hoạch cần phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện những nội dung về: các ứng dụng CNTT trong nội bộ của cơ quan nhà nước; các ứng dụng CNTT phục vụ cho người dân và doanh nghiệp; triển khai các hạ tầng kỹ thuật; phát triển nguồn nhân lực; tăng cường đảm bảo an toàn thông tin; xây dựng thành phố thông minh.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai thực hiên kế hoạch; tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; xây dựng chính quyền số của tỉnh.

 

Ngọc Ánh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
  Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
  Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
  Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 4/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt bổ sung danh mục các nhiệm vụ triển khai thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79) theo Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 giai đoạn 2019 - 2025
  Chỉ thị số 04/CT-BTTTT ngày 11/01/2019 về tăng cường phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: