Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020
06/03/2020

Ngày 13/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020 tại Kế hoạch số 35/KH-UBND.

Theo đó, nội dung của kế hoạch phát động chuyên đề thi đua ứng dụng CNTT đến 5 đơn vị ngành dọc, 19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 11 UBND cấp huyện và 173 UBND cấp xã, bao gồm các tiêu chí: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; An toàn, an ninh thông tin; Ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị; Ứng dụng CNTT phục vụ tổ chức và công dân; Nhân lực CNTT; Ban hành các cơ chế chính sách về phát triển và ứng dụng CNTT của đơn vị;...

Qua các tiêu chí này, sẽ đánh giá những mặt làm được và chưa làm được về ứng dụng CNTT tại đơn vị theo 4 mức độ gồm: tốt (Tổng điểm đạt được từ 100 điểm trở lên), khá (Tổng điểm đạt từ 95 điểm đến dưới 100 điểm), trung bình (Tổng điểm đạt từ 90 đến dưới 95 điểm), yếu (Tổng số điểm đạt dưới 90 điểm).

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng và đã ban hành Bảng điểm tiêu chuẩn thi đua chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020 (tại địa chỉ http://stttt.tiengiang.gov.vn/bieu-mau).

Đây cũng là năm thứ 3, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động chuyên đề thi đua ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, việc phát động chuyên đề thi đua ứng dụng CNTT có ý nghĩa rất thiết thực trong giai đoạn phát triển chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh, gắn kết với cải cách hành chính, nâng cao nhận thức của CBCC, nhằm đẩy mạnh và cải thiện chỉ số ứng dụng CNTT của tỉnh qua từng năm.  

Ngọc Ánh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
  Thông tư 05/2020/TT-BTTTT Quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc
  Thông tư 02/2020/TT-BTTTT - Quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
  Lùi thời hạn nhận bài tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49
  Thông tư 18/2019/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành”

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-