Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang
04/03/2015

Ngày 11/2/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyếtđịnh 344 /QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang.

Ngày 11/2/2015 Ủy ban nhân dân tỉnhban hành Quyết định 344 /QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang.

Theo Quyết định này, có 10 thủ tục mớiban hành và bãi bỏ 03 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin vàTruyền thông tỉnh Tiền Giang (Lĩnh vực Viễn thông và Internet; Lĩnh vực Xuấtbản; Lĩnh vực Báo chí).

10 thủ tục mới ban hành:

1. Đăng ký cơ sở hoạt động in hoặcthay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in.

2. Cấp phép phát hành thông cáo báochí.

3. Cho phép đăng tin, bài, phát biểutrên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài).

4. Đề nghị/thông báo họp báo (nướcngoài).

5. Cho phép trưng bày tranh, ảnh vàcác hình thức thông tin khác.

6. Cấp phép thiết lập trang thôngtin điện tử tổng hợp.

7. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phépthiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

8. Cấp gia hạn Giấy phép thiết lậptrang thông tin điện tử tổng hợp.

9. Cấp lại Giấy phép thiết lập trangthông tin điện tử tổng hợp.

10. Thẩm định và đề nghị cấp phépthiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

03 thủ tục được bãi bỏ:

1. Thẩm định và đề nghị cấp phépthiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

2. Cấp Giấy phép trưng bày tủ thôngtin.

3. Cho phép họp báo.

Đính kèm Quyết định 344/QĐ-UBND

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
  Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
  Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
  Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 4/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt bổ sung danh mục các nhiệm vụ triển khai thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79) theo Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 giai đoạn 2019 - 2025
  Chỉ thị số 04/CT-BTTTT ngày 11/01/2019 về tăng cường phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: