Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Các quyết định bổ nhiệm, nâng lương năm 2019
30/06/2020

1. Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chức danh trưởng, phó và tương đương thuộc Sở TT&TT giai đoạn 2017-2020, giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo (Xem chi tiết);

Đính kèm phụ lục 01 chi tiết (Xem chi tiết)

Đính kèm phụ lục 02 chi tiết  (Xem chi tiết)

2. Về việc bổ nhiệm công chức (Xem chi tiết)

3. Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang (Xem chi tiết)

Quy chế  nâng bậc lƣơng trước thời hạn đối với công chức, viên chức và ngƣời lao động Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang (Xem chi tiết)

4. Về việc nâng bậc lương thường xuyên (Nguyễn Thị Thanh Tâm) (Xem chi tiết)

5. Về việc nâng bậc lương thường xuyên (Nguyễn Thị Hồng Diễm) (Xem chi tiết)

6. Về việc nâng bậc lương thường xuyên (Nguyễn Minh Sang) (Xem chi tiết)

7. Về việc nâng bậc lương thường xuyên (Nguyễn Trần Quỳnh Mai) (Xem chi tiết)

8. Về việc nâng bậc lương thường xuyên (Đào Hữu Hiệp) (Xem chi tiết).

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực từ ngày 25/9/2021)
  Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
  Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 7/6/2021 của Bộ TT&TT về Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
  Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
  Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-