Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Ban chỉ đạo điều hành thành phố thông minh Mỹ Tho họp triển khai nhiệm vụ năm 2019
01/04/2019

​Chiều ngày 22/3/2019, Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban điều hành Xây dựng Mỹ Tho thành đô thị thông minh tổ chức cuộc họp với Thành viên Ban điều hành đề án và lãnh đạo các sở ngành có liên quan về việc triển khai nhiệm vụ năm 2019

Tại cuộc họp các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ thực hiện các dự án và đại diện Viễn thông Tiền Giang báo cáo các giải pháp, đề xuất cho các dự án của Đề án. Các thành viên Ban điều hành tập trung thảo luận xung quanh vấn đề tích hợp, liên thông chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và cần thống nhất cơ quan đầu mối chủ đầu tư thực hiện các dự án.

Sau khi nghe báo cáo, ông Trần Thanh Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban điều hành yêu cầu các sở, ngành rà soát danh mục dự án, lựa chọn các dự án thực hiện trong năm 2019 xây dựng lộ trình, kế hoạch, phương án triển khai cụ thể và trình xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi triển khai thực thực hiện. Việc đầu tư xây dựng các hệ thống thông tin phải chú trọng tính tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành tiến tới nền quản trị thông minh, hiện đại.

                                                                                         Minh Hiếu

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
  Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
  Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
  Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 4/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt bổ sung danh mục các nhiệm vụ triển khai thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79) theo Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 giai đoạn 2019 - 2025
  Chỉ thị số 04/CT-BTTTT ngày 11/01/2019 về tăng cường phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: