Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Thông tin chi tiết

Đánh giá hoạt động quản lý nhà nước thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh năm 2020
24/11/2020

Nhằm nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cũng như những đề xuất kiến nghị trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành tại địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra thực tế tại các Phòng Văn hóa thông tin trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/8/2020 đến ngày 10/8/2020.

Qua kiểm tra thực tế, nhìn chung các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông tại địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của ngành thông tin và truyền thông. Thông tin tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt các yêu cầu quản lý về CNTT; Hạ tầng, mạng lưới dịch vụ viễn thông không ngừng nâng cao đáp ứng về nhu cầu thông tin liên lạc của người dân; Tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn các huyện.  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số địa phương vẫn còn một số hạn chế trong việc công tác quản lý như: Việc số hóa văn bản điện tử,  ứng dụng chữ ký số, hồ sơ xử lý tồn động trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, việc đầu tư hệ thống truyền thanh không dây, vấn đề chỉnh trang mạng cáp viễn thông đảm bảo vẻ mỹ quan đô thị.

Đoàn làm việc đã ghi nhận thực trạng cùng những kiến nghị, đề xuất của địa phương về những khó khăn vướng mắt trong công tác quản lý tại địa phương và nhấn mạnh một số vấn đề mà các địa phương cần quan tâm thực hiện thời gian tới: tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; quan tâm bố trí về số lượng biên chế, trình độ chuyên môn phù hợp đáp ứng yêu cầu QLNN lĩnh vực thông tin và truyền thông; tiếp tục công tác rà soát các tuyến cáp cần chỉnh trang trên địa bàn; khắc phục các hạn chế, khó khăn, đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan.

                                                                                                                                                                MINH HIẾU

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có hiệu lực từ ngày 25/9/2021)
  Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
  Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 7/6/2021 của Bộ TT&TT về Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
  Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
  Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-