Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Cải cách hành chính công Cải cách hành chính công

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. ...
Tập huấn kỹ năng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Tập huấn kỹ năng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 15/01, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức tậphuấn kỹ năng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính chonhân viên bưu chính thuộc Bưu điện tỉnh Tiền Giang.
...

Văn bản Văn bản

VĂN BẢN MỚI
  ban hành mẫu báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước
  Kế hoạch phối hợp Thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020
  Tờ trình dự thảo Quyết định ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
  Tờ trình Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2020
  Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền số tỉnh Tiền Giang

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 2
  Tổng lượt truy cập: 312305