Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Cải cách hành chính công Cải cách hành chính công

Nhằm nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cũng như những đề xuất kiến nghị trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành tại địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra thực tế tại các Phòng...
Sáng ngày 11/8/2020, tại Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm 2020, chủ trì Hội nghị ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Sở....
Giới thiệu hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công Tiền Giang (...
​Để theo dõi tình trạng giải quyết thủ tục hành chính của mình một cách dễ dàng, chính xác, nhanh chóng, tổ chức, công dân nên lựa chọn tra cứu thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Tiền Giang tại địa chỉ https://dichvucong.tiengiang.gov.vn/ và...
Để việc nộp hồ sơ, kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính công của mình một cách dễ dàng, chính xác, nhanh chóng, giảm thời gian, chi phí thực hiện, tổ chức, công dân nên lựa chọn hình thức giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Tiền Giang tại địa chỉ...
Ngày 20 tháng 7 năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2089/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản...
Ngày 08/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1885/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý...
Nhằm tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/), Cổng Dịch vụ công của tỉnh Tiền Giang (https://dichvucong.tiengiang.gov.vn/) tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến,...
Ngày 21 tháng 4 năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1048/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý...
Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày...
Ngày 30 tháng 3 năm 2020, tại Công văn số số 382/STTTT-VP về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính, Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang đã khuyến khích và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hạn chế việc nộp hồ sơ giấy, tăn...
Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Khoản 1 Điều 10 Quyết định số 1834/QĐ-BCĐ ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Ban Chỉ đạo nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PARIndex), Chỉ số hiệu quả Quản t...
Thực hiện Quyết định số 4718/QĐ-UBND, ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một ửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, ngày 18 tháng 02 năm 2020, Sở Thông tin...
​Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND, ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-STTTT về thực hiện nhiệm vụ cải cách h...
Xem thêm >>

Văn bản Văn bản

VĂN BẢN MỚI
  Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
  Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 7/6/2021 của Bộ TT&TT về Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
  Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
  Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
  Thông tư 05/2020/TT-BTTTT Quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 16
  Tổng lượt truy cập: 321652