No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn ứng dụng chữ ký số

Năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 06 lớp tập huấn ứng dụng chữ ký số cho 131 cán bộ văn thư các cơ quan, đơn vị

Cán bộ tham dự tập huấn

Chương trình tập huấn gồm: giới thiệu chữ ký số, cài đạt ứng dụng chữ ký số; cấu hình ứng dụng chữ ký số; thực hành ký số trên văn bản. Sau buổi tập huấn, các cơ quan, đơn vị sẽ sử dụng chính thức tại đơn vi, nhằm đẩy mạnh trao đổi văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước, giảm chi phí giấy tờ, thời gian thực thi công vụ đúng theo Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sửa dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Tính đến cuối năm 2017, tỉnh đã cấp thêm 103 chữ ký số cho cơ quan, đơn vị, nâng chữ ký số hiện tại lên 515 chữ ký số cho 496 đơn vị (bao gồm các sở, ban, ngành tỉnh; đơn vị trực thuộc các sở, ngành; các đơn vị ngành dọc, đoàn thể; UBND cấp huyện; các phòng ban chuyên môn cấp huyện và 173 UBND cấp xã) và 19 thiết bị ký số cho cá nhân là công chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh và công chức của Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang. Dự kiến trong thời gian tới, Sở sẽ tham mưu Ban Cơ yếu Chính phủ để cấp chữ ký số cá nhân cho lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện./.

                                                                                      Tin, ảnh:Ngọc Ánh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 82
  • Hôm nay: 114
  • Trong tuần: 586
  • Tất cả: 295922