No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, chính quyền điện tử tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 18/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên tryền xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 06 điểm tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, chính quyền điện tử cho các đối tượng là học sinh, sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh với hơn 1.200 học sinh, sinh viên tham dự.

Ông Nguyễn Văn Đậm – Trưởng phòng CNTT Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo chuyên đề buổi tuyên truyền

Báo cáo viên thông tin về việc xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh; công tác xây dựng Thành phố Mỹ Tho trở thành Thành phố thông minh; Tuyên truyền về ý nghĩa của dịch vụ công trực tuyến, các lĩnh vực đã triển khai dịch vụ công trực tuyến, lợi ích mang lại khi sử dụng dịch vụ công trực tuvến. Các nội dung khác liên quan đến việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Tuyên truyền tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện công ích.

Hiện nay, tất cả dịch vụ công trực tuyến của Sở ban ngành tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã được cung cấp trên trang một cửa điện tử tỉnh với địa chỉ http://motcua.tiengiang.gov.vn với 1.899 dịch vụ công trực tuyến; các dịch vụ công trực tuyến đều đạt mức độ 2 trở lên, 921 dịch vụ công mức 3 (bao gồm 614 thủ tục cấp sở, 307 thủ tục cấp huyện và thủ tục cấp xã), 236 dịch vụ mức độ 4 (bao gồm 175 thủ tục cấp sở, 61 thủ tục cấp huyện và thủ tục cấp xã). Tuy nhiên số lượng hồ sơ nộp trực tuyến còn chưa cao, với nhiều lý do như: Nhiều người dân không có điều kiện trang bị máy vi tính hoặc không sử dụng thường xuyên và không có máy scan kết nối với Internet; người dân còn e ngại tính hiệu quả của các loại hình dịch vụ này.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, chính quyền điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục duy trì các hình thức nêu trên nhưng sẽ thay đổi phương thức tuyên truyền nhằm góp phần xây dựng nền chính quyền điện tử.

                                                                                                  Tin, ảnh: Ngọc Ánh

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 141
  • Trong tuần: 1314
  • Tất cả: 277801